Jäävätkö henget elämään?

Jesse Kaikurannan kauniissa laulussa "Vielä täällä" kuollut - näin olen sanat tulkinnut - lohduttaa tänne jäänyttä ja vakuuttaa läsnäolostaan. Ajatus on kaunis muttei saa tukea kristinuskosta. Kristus lupasi omilleen: "Se, joka uskoo minuun ei ikinä kuole." Hän ei kuitenkaan sanonut meidän henkiemme jäävän tänne auttamaan vielä ajassa olevia läheisiämme. Alussa mainitun laulun sanojen voi kyllä ajatella lohduttavan kaipaavaa, mutta Vapahtajan lohdutus on toisen lainen. Kristukseen uskovat kohtaavat toisensa kirkkaudessa, joten ero ei ole lopullinen ja tämä tietoisuus voi lohduttaa meitä ikävän keskellä aivan kuin ajasta lähtenyt olisi muuttanut toiseen maahan, jonne me seuraamme häntä aikanaan.

Ajatus meidän virheitämme korjailevista hengistä olisi tietenkin monella tavalla kiehtova ja näin ovat todennäköisesti syntyneet uskomukset haltioista ja kotitontuista, mutta luonnollisesti tällainen on vastoin sitä, mitä kristinusko opettaa. Haltijoiden sijaan Jeesus lupasi meille oman läsnäolonsa sanoessaan: "En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne." Vapahtaja tulee häneen uskovien luo Pyhänä Henkenä. Hän ei nostele avaimiamme eikä laita pudonnutta pankkikorttia taskuumme. Sen sijaan Hän on läsnä omiensa jokaisessa hetkessä lohduttaen, rohkaisten ja myöskin nuhdellen ja varoittaen. Me voimme kuitenkin joskus tuntea Hänen läsnäolonsa myöskin fyysisesti, jopa hiukan samalla tavalla kuin Kaikurannan laulun sanoissa: "Kun outo lämpö olkapäätäs koskettaa".

Kaikkivaltiaan Jumalan vaikutus ei silti välttämättä rajoitu Hänen Henkensä ja Jeesuksen Kristuksen armon läsnäoloon. Hänellä on myös palvelukseen lähetettyjä henkiä, joita me kutsumme enkeleiksi. He voivat kyllä tehdä hyvinkin käytännöllisiä asioita, kuten monet meistä ovat lukeneet, kuulleet tai kokeneet. Nämä enkelit eivät ole edesmenneiden ihmisten henkiä, vaan Jumala on luonut heidät palvelutyötä varten ja meidän tulee aina muistaa, etteivät enkelit ole meidän palvontamme kohteita vaan kanssapalvelijoitamme. Saakoon Kaikkivaltias ja ainut Jumala kaiken ylistyksen ja kiitoksen Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta.